Kulturni sektor je u krizi! PR stručnjaci mogu pomoći!

Nedavno smo imali prilike čitati izvješća koja je objavila državna revizija, a vezana su za analizu poslovanja Ministarstva kulture RH i svih objekata koji djeluju unutar kulturnog sektora. Osim analize poslovanja, izvješće je sadržavalo i vjerodostojnost financijskih izvješća, prihode i rashode, korištenje proračunskih sredstava te izradu poslovnih planova. Glavni zaključak je kako objekti u kulturi (kazališta, muzeji, kina i slično) nemaju planiranu i dugoročnu strategiju … Nastavi čitati Kulturni sektor je u krizi! PR stručnjaci mogu pomoći!